Levenstestament

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Nadelen van de Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking in een testament kan in bepaalde situaties voordelen bieden, zoals het beschermen van de nalatenschap voor kinderen of...

Voor wie is een levenstestament van belang?

Een levenstestament is van belang voor volwassenen van alle leeftijden, maar het wordt vooral relevant voor mensen die zich zorgen...

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit: een algemene volmacht een medische volmacht een volmacht voor het regelen van PGB zaken wensen en...

Aanwijzingen medische volmacht

In de medische volmacht kan je onder andere de volgende twee aanwijzingen (ook wel wilsverklaringen genoemd) geven: Behandelverbod Door een...

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je...

Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan...

Bevoegdheden van de gevolmachtigde

Onder dit kopje staan voorbeelden genoemd van bevoegdheden die de gevolmachtigde onder andere heeft. Let op: deze lijst is niet...

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Deze twee notariële akten lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. In een levenstestament geef je een of meerdere...