bezittingen

Verdeling bezittingen

Verdeling bezittingen Aan het einde van de relatie bekijken jullie welke goederen van wie zijn en hoe de gezamenlijke bezittingen...

Vergoedingen

Zoals hiervoor beschreven, hebben beide partners hun eigen vermogen. Sommige betalingen kunnen echter tot een vermorgensverschuiving leiden. Het financiële voordeel...

Wat zit er in de nalatenschap?

Onder een nalatenschap wordt verstaan: het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de...