erfbelasting

Belasting voorschieten

Zolang je nog niet de beschikking hebt over je erfdeel schiet degene die dat wel heeft mogelijke belastingen voor. Dit...