gelijktijdig

Aanvullende erfstelling: overlijden binnen 1 jaar na elkaar

Als je overlijdt zonder achterlating van kinderen en partner, zullen de erfgenamen volgens de wet erven. Als jij en je...