gemeenschappelijk

Eigendom – gemeenschappelijk of privé

Samenwoners blijven ook vanaf de start van het samenwonen eigenaar van hun eigen bezittingen. Ook tijdens het samenwonen verkregen zaken...