levenstestament

Hoe zorg ik ervoor dat het levenstestament niet wordt gebruik voor dingen die ik niet wil?

Er zijn een aantal bepalingen die je in een levenstestament kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld:...

Hoe maak ik een levenstestament?

Je kan zelf een levenstestament opstellen, een onderhandse akte. Omdat hier geen notaris aan te pas komt heeft een onderhandse...

Waarom een levenstestament opstellen?

Het is niet verplicht om een levenstestament op te stellen, maar het is wel aan te raden om dit te...

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet...

Wat is de herroeping van een testament?

Met een herroeping van een testament verklaar je zelf dat je eerder gemaakte testament (of testamenten) vervalt. Je kunt dat...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan...