nalatenschap

Wettelijke verdeling

Wettelijke verdeling in een testament De wettelijke verdeling: alles gaat naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen een vordering....

Wat zit er in de nalatenschap?

Onder een nalatenschap wordt verstaan: het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de...