schulden

Wat zit er in de nalatenschap?

Onder een nalatenschap wordt verstaan: het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de...