volmacht

Hoe zorg ik ervoor dat het levenstestament niet wordt gebruik voor dingen die ik niet wil?

Er zijn een aantal bepalingen die je in een levenstestament kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld:...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je...