Aanwijzingen medische volmacht

In de medische volmacht kan je onder andere de volgende twee aanwijzingen (ook wel wilsverklaringen genoemd) geven:

Behandelverbod
Door een behandelverbod in het levenstestament op te nemen, geef je aan dat je niet (verder) behandeld wil worden als er geen kans meer is op genezing. De gevolmachtigde zal namens jou dit verbod onder de aandacht van de behandelend arts brengen. Het is belangrijk dat je met de gevolmachtigden bespreekt in welke gevallen zij dat moeten doen. Het is namelijk vrij persoonlijk in welke gevallen je wel of niet doorbehandeld zou willen worden.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om geen behandelverbod op te nemen.

Euthanasieverzoek
Als je een euthanasieverzoek in het levenstestament opneemt, kan de gevolmachtigde namens jou een euthanasieverzoek indienen bij de behandelend arts in het geval je ondragelijk lijdt en je leven uitzichtloos is. Ook hier is het erg belangrijk dat je met de gevolmachtigden bespreekt in welke gevallen zij het euthansieverzoek onder de aandacht van een arts moeten brengen.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om geen euthanasieverzoek op te nemen.

 

Advies

  • Bespreek jouw wilsverklaringen met de huisarts. Maak daarvoor een aparte afspraak en neem je wilsverklaringen mee. Het is niet voldoende om de wilsverklaringen te mailen of persoonlijk af te geven aan de assistente.
  • Stel jouw vertegenwoordiger op de hoogte van je wilsverklaringen en geef hem of haar ook een afschrift. Jouw vertegenwoordiger kan dan je wensen kenbaar maken aan de behandelend arts als je dat zelf niet meer kan.
  • Stel ook andere naasten op de hoogte van je wilsverklaringen. Het is belangrijk dat er geen twijfels ontstaan over je wensen in de laatste levensfase. Zowel voor jezelf maar ook voor jouw vertegenwoordiger en naasten.

Als je een euthanasieverzoek hebt, dan zal de huisarts het volgende met je willen bespreken:

  • Wat vind je voor jezelf ondraaglijk lijden? Wat maakt dat lijden voor je ondraaglijk?
  • Wat is voor jou het moment om het leven te beëindigen? Kun je dat zo concreet mogelijk beschrijven?
  • Realiseer je je dat een huisarts niet zomaar euthanasie mag uitvoeren. De arts moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen. Euthanasie is geen recht en artsen zijn niet verplicht om een schriftelijk euthanasieverzoek uit te voeren. Praat hierover met je huisarts en zorg dat je duidelijkheid krijgt of je huisarts bereid is om in de beschreven situatie euthanasie uit te voeren.
  • Wat wil je als euthanasie (nog) niet mogelijk is? Wil je dan afzien van levensverlengende behandelingen, kunstmatige voeding, antibiotica of sondevoeding?
Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op