Bevoegdheden van de gevolmachtigde

Onder dit kopje staan voorbeelden genoemd van bevoegdheden die de gevolmachtigde onder andere heeft. Let op: deze lijst is niet limitatief. De gevolmachtigde mag namens jou alle vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen behartigen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op