Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen.
Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je bij de algemene volmacht hebt aangewezen, maar het mogen ook andere personen zijn. Hier wordt doorgaans geen bepaalde volgorde aangehouden, bij medische zaken kan er namelijk sprake zijn van spoedgevallen en dan heb je er baat bij dat alle benoemde gevolmachtigden mogen optreden.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op