Hoe wordt het vermogen verdeeld na echtscheiding/overlijden?

De verdeling van het vermogen na echtscheiding

Bij het opstellen van voorwaarden kunnen jullie ervoor kiezen om wel óf geen finaal verrekenbeding af te spreken bij echtscheiding. Als jullie een finaal verrekenbeding bij echtscheiding afspreken, wordt er afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen was. Dit wil zeggen dat al het vermogen en alle schulden op één grote hoop komen en dat jullie hiervan ieder de helft krijgen. Dat betekent dat als jullie uit elkaar gaan de rijkste partner een bedrag moet geven aan de armere partner. Deze afspraak werkt twee kanten op en is dus wederkerig. Het gevolg hiervan is dat jullie alles samen kunnen delen zonder risico te lopen voor elkaars schulden.

Als jullie ervoor kiezen om geen finaal verrekenbeding op te nemen, blijft het vermogen van ieder van jullie privé van jullie persoonlijk en wordt alleen dat wat jullie gemeenschappelijk hebben door tweeën gedeeld. Het is dus belangrijk om goed na te denken welke optie het beste bij jullie situatie past en of datgene wat jullie afspreken het gewenste gevolg heeft.

 

De verdeling van het vermogen bij overlijden

Zo’n finaal verrekenbeding kunnen jullie ook afspreken bij het overlijden van een van jullie. Als jullie dit afspreken, wordt er bij overlijden gedaan alsof jullie in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Al het vermogen en alle schulden komen dan op één hoop en worden door tweeën verdeeld. Dit kan in het kader van het besparen van erfbelasting erg voordelig zijn voor de langstlevende partner. 

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op