Samenwoners testament met of zonder kinderen

Erfgenaam

Je partner is enig erfgenaam. Bij overlijden gaat naar de nalatenschap naar de langstlevende partner.

Legaten kinderen

Jullie kinderen krijgen elk een deel van de nalatenschap gelegateerd. Dit legaat is even groot als het deel dat een kind zou krijgen als de kinderen samen met de partner, voor gelijke delen, erfgenamen zouden zijn. Voorbeeld: als jullie 3 kinderen hebben, is de waarde van het legaat 1/4e per kind. Als de 3 kinderen met je partner erfgenamen zouden zijn, zouden er 4 erfgenamen zijn en zou ieder 1/4e deel krijgen.

Opeisbaarheid

Het gedeelte dat kinderen gelegateerd krijgen, is niet direct opeisbaar. In principe gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende partner. Zo kan de langstlevende partner ongestoord doorleven. Het legaat van de kinderen is opeisbaar in de volgende gevallen:

– bij het overlijden van de langstlevende partner;

– als de langstlevende partner failliet gaat;

– als de langstlevende partner onder curatele wordt gesteld of zijn/haar vermogen onder bewind wordt gesteld;

– de langstlevende partner in een verzorgingsinstelling komt en een vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet betalen;

– optioneel: als de langstlevende partner een nieuwe relatie aangaat.

Verder mag de langstlevende te allen tijde de vordering voldoen, ook al is er nog geen sprake van een van de opeisbaarheidsgronden.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op