Vergoedingen

Zoals hiervoor beschreven, hebben beide partners hun eigen vermogen. Sommige betalingen kunnen echter tot een vermorgensverschuiving leiden. Het financiële voordeel dat een partner dan heeft, dient deze partner te vergoeden aan de andere partner.

Voorbeeld: je staat in de fietsenwinkel om een fiets te kopen, maar je bent je bankpasje vergeten. Je partner betaalt de fietst vanaf zijn/haar privé bankrekening. Je partner heeft nu een vergoedingsrecht en jij hebt een vergoedingsplicht.

Uitzonderingen zijn schenkingen en cadeaus van de ene partner aan de andere. Vanzelfsprekend is het dan de bedoeling dat er een “vermogensverschuiving” plaats vindt.

Welk bedrag vergoed je
In de meeste samenlevingscontracten is opgenomen dat je “nominaal” vergoedt: het bedrag dat is onttrokken aan het vermogen zonder een extra vergoeding of rente.

Soms kan het ook redelijk zijn dat je meer krijgt dan het nominale bedrag dat je hebt geïnvesteerd, bijvoorbeeld als je meebetaalt aan de verbouwing van de woning van je partner. In dat geval kun je onderling afspreken dat je ook meedeelt in een eventuele waardevermeerdering van de woning.

Vervaltermijn en/of afschrijvingsregeling opnemen
Het is verstandig om een vervaltermijn op te nemen voor vergoedingsrechten. Zo voorkom je dat als jullie uit elkaar gaan er nog een vordering van jaren geleden boven je hoofd hangt. De gebruikelijk vervaltermijn is 5 jaar.

Een andere veel voorkomende afspraak is een afschrijvingsregeling voor inboedelgoederen. In dit geval spreken partners af dat er voor elk jaar samenwonen een x bedrag afgaat van de vordering, en bijvoorbeeld na 5 jaar nihil is.

Heeft deze informatie je geholpen?

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op