Waarom een testament opstellen?

Redenen om een testament te maken kunnen onder andere zijn:

  • om zelf te bepalen wie je erfgenamen zijn, of iemand te onterven.
  • om (een deel van) je vermogen aan een goed doel of instelling te schenken na overlijden.
  • om de voogdij over je kinderen vast te stellen in een voogdijbepaling.
  • om te zorgen dat je nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen.
  • om regels op te stellen als het gaat om aangetrouwde familie, bijvoorbeeld als je niet wil dat aangetrouwde partners aan de erfenis kunnen komen.
  • om zakelijke regelingen te treffen voor je bedrijf voor als je komt te overlijden, zodat jouw zaak er niet onder lijdt.
  • om een executeur te benoemen.
  • er is een erfrechtplan dat je wilt omzetten in een testament.

Hiernaast kunnen er nog vele andere persoonlijke redenen zijn om een testament op te maken.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op