Wat is de herroeping van een testament?

Met een herroeping van een testament verklaar je zelf dat je eerder gemaakte testament (of testamenten) vervalt. Je kunt dat niet zelf doen omdat testamenten staan ingeschreven in het Centraal Testamenten Register (CTR). Het verscheuren van je oude testament helpt dus niet.
Het herroepen van een testament is iets anders dan een nietig of vernietigbaar testament. Dit betekent dat er iets is misgegaan bij de totstandkoming of de inhoud van een testament . Doorgaans vindt vernietiging plaats via de rechter.

Hoe werkt het dan wel, een herroeping?
Je gaat naar een notaris en tekent een nieuw testament met daarin een herroeping. Alle vorige testamenten komen dan te vervallen en je verklaart dat het wettelijke erfrecht weer van toepassing is. Het herroepingstestament schrijft de notaris in in het Centraal Testamenten Register. Het wettelijk erfrecht (de wet), bepaalt dan wie de erfgenamen van een overledene zijn en welk deel de erfgenamen krijgen.

Waarom een testament herroepen
Redenen voor de herroeping van een testament kunnen zijn:

  • beëindiging van een relatie
  • persoonlijke wensen/omstandigheden zijn veranderd
  • nieuwe regelgeving/wetten/belastingen
  • situatie vermogen/bezittingen anders
  • de wettelijke regeling voldoet prima

Conclusie: alleen met een nieuw testament kom je van je oude testament af.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op