Wat is de positie van partner en kinderen?

Het erfrecht beschermt de financiële positie van je partner als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Maar ook je kinderen hebben rechten. In een testament kunt je de positie van jouw partner ten opzichte van je kinderen zekerstellen. Ook zijn er manieren om de positie van je kinderen te beschermen ten opzichte van je partner.

 

Partner enig erfgenaam, kinderen krijgen een geldvordering

Je partner erft alles en de kinderen krijgen en geldvordering op je partner die pas opeisbaar is bij overlijden van je partner en in sommige in je testament opgenomen andere situaties. Je partner mag natuurlijk wel de geldvorderingen op eigen initiatief uitkeren.

 

Kinderen erven, partner krijgt vruchtgebruik

Wil je dat jouw partner ongestoord in het huis kan blijven wonen, maar dat het huis uiteindelijk naar jouw kinderen gaat? Dan kun je ‘vruchtgebruik’ instellen. Je kinderen worden dan eigenaar van het huis, jouw geld of andere bezittingen. Je partner kan (binnen redelijke grenzen) gebruik van maken van de erfenis. Jij bepaalt wanneer het vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als je partner hertrouwt, als je partner naar een verzorgingshuis gaat of als hij of zij overlijdt. Op deze manier zorg je ervoor dat je partner ongestoord verder kan leven en bescherm je de erfenis voor je kinderen.

Stiefouder? Wilsrechten kinderen opheffen of beperken

Volgens de wettelijke verdeling, die van toepassing is bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap, krijgen kinderen na jouw overlijden geen spullen uit je nalatenschap. Zij krijgen pas wat als je partner is overleden. Zijn er stiefouders in het spel omdat je hertrouwd bent of jouw partner na jouw overlijden hertrouwt? Dan kunnen je kinderen eerder spullen claimen door hun wilsrechten in te roepen. Wilsrechten zijn bedoeld om bepaalde goederen van de erfenis zeker te stellen en om te voorkomen dat familiestukken via de stiefouder uit de familie verdwijnen. Wilsrechten kunnen lastig zijn voor de langstlevende partner. In je testament kun je de wilsrechten van jouw kinderen daarom opheffen of beperken.

Niet-opeisbaarheidsclausule

Ook kinderen die je hebt onterfd, hebben recht op een deel van jouw nalatenschap. Dat is hun ‘legitieme portie’. Met een niet-opeisbaarheidsclausule regel je dat het onterfde kind zijn legitieme portie pas krijgt als je partner is overleden.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op