Wat is een executeur?

Een executeur (vroeger executeur testamentair) zorgt dat jouw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Je benoemt iemand tot executeur in je testament. Een executeur is bijvoorbeeld handig in de volgende situaties:

  •  Je bent alleenstaand en je hebt geen kinderen (meer);
  •  Je erfgenamen zijn minderjarig;
  •  Je hebt veel erfgenamen, bezittingen en vermogen;
  •  Je hebt veel legaten in jouw testament opgenomen (spullen of geld voor bepaalde personen of instanties; hierover later meer).

De executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

  •  Het beheren van de nalatenschap;
  •  De schulden uit de nalatenschap afhandelen (bijvoorbeeld: opzeggen huur, betalen van geldleningen, afgeven van legaten);
  •  Je begrafenis of crematie regelen;
  •  Een goed onderkomen voor jouw huisdieren regelen.

Je kunt iedereen tot executeur benoemen. Een familielid, een goede vriend of een notaris. Je kunt ook meerdere executeurs aanwijzen. Wel is het handig om iemand aan te wijzen die je goed vertrouwt en die een beetje handig is met financiële zaken. Zo is de executeur ook verantwoordelijk voor het doen van de aangifte erfbelasting en kan het de erfgenamen veel geld kosten als de aangifte niet goed gebeurt.

 

Afwikkelingsbewindvoerder; de ‘turbo-executeur’

Soms is het moeilijk om een executeur te benoemen, bijvoorbeeld als je verwacht dat jouw kinderen onderling conflict zouden kunnen krijgen over de afwikkeling van de nalatenschap. 

De afwikkelingsbewindvoerder heeft verdergaande bevoegdheden dan de executeur en mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de hiervoor beschreven executeur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen zonder dat zij hiervoor toestemming hoeven te verlenen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op