Wat is een testament in het kort?

Iedereen die komt te overlijden heeft een nalatenschap. Dit zijn alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn, wordt volgens de wet bepaald of door jezelf via een testament.

Iedereen kan vanaf het zestiende levensjaar een testament opstellen als diegene dat wil. Een testament is een notariële akte (rechtsgeldig document), waarin staat wie je erfgenamen zijn, en welke erfgenaam welk deel van je nalatenschap erft na je overlijden. Je kan met een testament de verdeling van je nalatenschap regelen, bepalen wat er met je vermogen of bezittingen gebeurt en zorgen dat deze zaken goed afgewikkeld worden. Een rechtsgeldig testament opstellen kan alleen via een notaris.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op