Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Deze twee notariële akten lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. In een levenstestament geef je een of meerdere personen namelijk een volmacht om voor jou te handelen. Een levenstestament verschilt echter van een volmacht in de gedetailleerdheid. Je kan hierin veel preciezer vastleggen wat er moet gebeuren als je wilsonbekwaam wordt. Ook kun je de meer persoonlijke zaken hierin laten opnemen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor huisdieren, en jouw wensen op medisch gebied (zoals een niet-behandelverklaring).

Een levenstestament is meer bedoeld voor ouderen of zieken, die (deels) niet meer zelfstandige beslissingen kunnen nemen. En de akte wordt opgenomen in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Een volmacht kan ook een tijdelijke bepaling zijn, en wordt niet opgenomen in het register. Als iemand bijvoorbeeld enige tijd in het buitenland verblijft en een gemachtigde zijn of haar zaken in Nederland wil laten beheren, is een volmacht de beste optie.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op