Wat zit er in de nalatenschap?

Onder een nalatenschap wordt verstaan: het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de zogenaamde erflater.

Bezittingen zijn bijvoorbeeld een huis, meubilair, kunstvoorwerpen, maar ook banksaldi, waardepapieren en een onderneming. Bij schulden moet je denken aan hypothecaire geldleningen, persoonlijke leningen en belastingschulden.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op