Wie kan erfgenaam zijn?

Wat er in een testament moet komen te staan is voor iedereen anders. Je stelt vast welke bezittingen of welk deel van je vermogen naar welke erfgenamen gaat. Ook kun je bepalen welke erfgenamen je de erfenis ontzegt.

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is je partner bijvoorbeeld erfgenaam. Als jullie samen kinderen hebben, zijn je partner en kinderen gezamenlijk voor een gelijk deel erfgenamen volgens de wet. Heb je geen kinderen en ben je niet getrouwd? Dan worden overige familieleden erfgenamen van je nalatenschap, zoals broers, zussen en je ouders.

Als je samenwoont met je partner, maar je bent niet getrouwd of in een geregistreerd partnerschap met deze persoon, wil je er misschien voor zorgen dat hij of zij wel je erfgenaam is. Dit is namelijk niet automatisch het geval. Ook als je bijvoorbeeld stiefkinderen hebt aan wie je wilt nalaten of als je je nalatenschap na wilt laten aan een goed doel, wijk je af van de wettelijke regeling.

In een testament kun je iedereen aanwijzen als erfgenaam. Je vriend(in), stiefkinderen, kleinkinderen, een goede vriend, een sportvereniging of een goed doel. Jij bepaalt wie welk deel van de erfenis krijgt. Hieronder volgen een aantal veel voorkomende voorbeelden.

Je hebt een vriend(in)

Ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Woon je bijvoorbeeld samen of hebben jullie een latrelatie? Dan is je partner niet automatisch je erfgenaam. In een testament kun je jouw vriend(in) tot erfgenaam benoemen. Je bepaalt dan ook welk deel jouw vriend(in) krijgt. Ook is het mogelijk om in het testament een bepaling op te nemen dat de erfstelling ten opzichte van elkaar vervalt als jullie relatie zou beëindigen.

Je hebt stiefkinderen

Stiefkinderen zijn niet automatisch erfgenaam. Wil je dat jouw stiefkinderen evenveel krijgen als je eigen kinderen? In een testament kun je bepalen dat jouw stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling. Zij hebben dan recht op hetzelfde deel als je eigen kinderen. Wil je niet dat ze voor gelijke delen erven, maar wil je jouw stiefkinderen wel iets nalaten? Dan kun je ze ook tot erfgenaam benoemen voor een kleiner of groter deel.

Andere wensen

Heb je geen partner of kinderen (meer) of wil je hen niets nalaten? En wil je niet dat jouw erfenis over heel de familie wordt verdeeld? Dan kunt je in een testament ook andere erfgenamen aanwijzen. Bijvoorbeeld een neef of nicht waar je veel contact mee hebt. Je beste vriend of vriendin. Of een goed doel.

Ook kun je ervoor kiezen om specifieke goederen na te laten aan personen of instellingen. Dit regel je in een legaat. Hierover lees je later meer. In een testament kun je daarnaast bepalen hoe jouw inboedel moet worden verkocht. Ook praktische zaken kun je vastleggen in een testament, bijvoorbeeld hoe je huis wordt opgeruimd en wie de belastingaangifte doet. Meer daarover lees je later, wanneer het gaat over de executeur.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op