Wie kan mijn levenstestament inzien?

De notaris legt jouw levenstestament in de kluis en geeft jou een afschrift ervan. Je mag bepalen wie nog meer een afschrift krijgt, familieleden of instanties. Misschien vind je het handig als jouw bank op de hoogte is, de bank zelf vind het prettig om te weten. Ook registreert de notaris het document bij het Centraal Levenstestamentenregister, waar notarissen uit het hele land kunnen nagaan of en bij wie mensen een levenstestament hebben afgesloten. Bij het CLTR kunnen mensen nagaan of er door iemand een levenstestament is gemaakt. De inhoud van de testamenten kunnen ze niet inzien. Alleen jij en jouw notaris kunnen dat. Bij het CLTR kunnen mensen nagaan of er door iemand een levenstestament is gemaakt.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op