Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

In Nederland bepaalt het erfrecht wie jouw erfgenamen zijn wanneer je geen testament hebt opgemaakt. Het wettelijk erfrecht kent een indeling in vier groepen erfgenamen:

Eerste groep: Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en kinderen hebt, erven zij gezamenlijk jouw nalatenschap. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner krijgt alles en de kinderen krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering kunnen zij pas opeisen als beide ouders zijn overleden.

Tweede groep: Ouders, broers en zussen
Als je geen echtgenoot of kinderen hebt, dan komt deze groep in beeld. De nalatenschap wordt dan verdeeld tussen jouw ouders, broers en zussen. Als één van je ouders al is overleden, dan gaat diens deel naar de broers en zussen.

Derde groep: Grootouders
Als je geen erfgenamen hebt uit de eerste en tweede groep, erven je grootouders en hun afstammelingen.

Vierde groep: Overgrootouders
Wanneer ook in de derde groep geen erfgenamen zijn, komen de overgrootouders en hun afstammelingen in beeld.

Als er in geen van deze groepen erfgenamen zijn, vervalt de nalatenschap aan de staat.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op