Alimentatie en pensioenen

Alimentatie algemeen
Een van de grote verschillen tussen het huwelijk/geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen is dat er tussen partners die ongehuwd samenleven geen recht op alimentatie bestaat, tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken in een samenlevingscontract. Als de partners allebei fulltime werken, zullen zij waarschijnlijk weinig behoefte hebben aan een alimentatie-afspraak. Als een van de partners een ‘carrièrebreuk’ lijdt, kan dat een ander verhaal zijn. In dat geval kan worden afgesproken dat onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van inkomsten en waar behoefte aan is, alimentatie moet worden betaald. Bijvoorbeeld als er kinderen uit de relatie geboren zijn. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er twee soorten alimentatie zijn, namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie. Als partners afspraken maken over alimentatie in de samenlevingsovereenkomst gaat het altijd over partneralimentatie.

Partneralimentatie
Na het samenwonen kan een partner alleen aanspraak maken op partneralimentatie als de partners dit hebben afgesproken in het samenlevingscontract. In feite sluit je aan bij de regels voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap als je besluit om alimentatie-afspraken op te nemen in het samenlevingscontract. Als dit het geval is, zal de hoogte van de alimentatie moeten worden vastgesteld. Het staat de partners vrij om hier onderling afspraken over te maken, maar vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan daarom verstandig zijn om hierbij hulp in te schakelen, bijvoorbeeld een advocaat/mediator kan hierbij helpen. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de meest verdienende partner en de behoefte van de minst verdienende partner. Partneralimentatie is bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, voor een bepaalde tijd. Mocht degene die alimentatie ontvangt of gaat ontvangen zelf in deze kosten kunnen voorzien, dan vervalt het recht op partneralimentatie. Ook als degene die de partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat samenwonen, vervalt dit recht.

Kinderalimentatie
Hebben partners samen kinderen en gaan zij uit elkaar, dan kan er ook sprake zijn van kinderalimentatie. Degene die de meeste zorg draagt over de kinderen wordt gezien als de verzorgende ouder. Dit is ook degene die de kinderalimentatie zal kunnen ontvangen van de andere ouder. Hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen jullie inkomens een rol en wordt ook gekeken naar de omgangsregeling. Over kinderalimentatie kun je geen afspraken maken in de samenlevingsovereenkomst, omdat je als ouders altijd voor je kinderen moet zorgen.

(Ouderdoms)pensioen
Naast het pensioen dat een partner krijgt van de overheid, de zogenaamde AOW, krijgen mensen die in loondienst hebben gewerkt ook pensioen dat ze hebben opgebouwd bij hun werkgever. Als hierover geen afspraken worden gemaakt in het samenlevingscontract kunnen ex-partners geen aanspraak maken op dit opgebouwde pensioen van de ander. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om dit ouderdomspensioen wel te delen na het einde van de relatie. In feite wordt hiermee aangesloten bij de regels die gelden voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Als je ervoor kiest om het ouderdomspensioen te delen na het einde van de relatie, dan wordt alleen het tijdens de relatie opgebouwde pensioen met elkaar verrekend.

Partnerpensioen
|Partners kunnen elkaar over en weer aanwijzen als partnerpensioengerechtigde om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.
Partnerpensioen, ook wel het nabestaandenpensioen genoemd, krijg je als je partner overlijdt. Als je samenwoont, moet je meestal je partner aanmelden bij je pensioenfonds. Een pensioenfonds kan om een kopie van je samenlevingscontract vragen. Bij je pensioenfonds kun je informeren naar de hoogte van de uitkering.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op