Belasting voorschieten

Zolang je nog niet de beschikking hebt over je erfdeel schiet degene die dat wel heeft mogelijke belastingen voor. Dit speelt bijvoorbeeld bij kinderen die een niet-opeisbare geldvordering hebben op de langstlevende partner/ouder.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op