Einde samenwonen

Het einde van de samenleving
Een samenlevingscontract hoef je niet te beëindigen via de rechter. In het contract zelf staan de regels die van toepassing zijn bij het einde van het samenwonen.

Wanneer eindigt een samenlevingscontract?
De samenleving eindigt in beginsel in de volgende situaties:

– de partners verbreken hun samenleving en zetten een punt achter hun relatie
– door het overlijden (van één) van de partners – door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (onderling of met een derde)

Soms komt het voor dat partners uit elkaar zijn door omstandigheden, bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis. Uiteraard is het dan niet de bedoeling dat een samenlevingscontract eindigt.

Partners doen er verstandig aan om elkaar een (aangetekende) brief te sturen wanneer zij het samenlevingscontract (en de samenleving) willen opzeggen. Zo worden onnodige discussies over de precieze datum van ontbinding voorkomen.

Woonrecht
Het is gebruikelijk om in een samenlevingscontract op te nemen dat partners nog een bepaalde periode mogen blijven wonen in de gezamenlijke bewoonde woning. Dit om te voorkomen dat men van de één op andere dag dakloos is. Na afloop van deze periode zullen de partners een besluit moeten nemen wie mag blijven wonen. Woont één van de partners in de woning van de ander dan zal die partner natuurlijk moeten vertrekken.

De partners kunnen aanvullend in het contract afspreken dat de vertrekkende partner een bijdrage ontvangt in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op