Kan je erfgenamen uitsluiten?

Naast het benoemen van personen in een testament, is het ook mogelijk om af te wijken van de regels uit de wet door familieleden te onterven. Mocht je bijvoorbeeld niet willen dat je partner of je kind opgenomen wordt in je testament, dan kun je ervoor kiezen om deze personen uit te sluiten. Let op: Je kunt alleen personen uitsluiten in je testament die volgens het wettelijke systeem wel erfgenaam van je nalatenschap zouden zijn (dit geldt dus niet voor samenlevers).

Partner onterven

Wil je niet dat je partner deelt in jouw nalatenschap? Dan kun je hem of haar in je testament onterven. Je partner kan dan geen aanspraak meer maken op je nalatenschap. Ook al is je partner onterfd, volgens de wet heeft hij of zij wel recht om in het huis te blijven wonen, ook al staat het huis niet op naam van je partner. Ook kan jouw partner (als hij of zij zelf geen inkomen heeft) geld claimen voor dagelijkse levensbehoeften. Dit wordt het vruchtgebruik genoemd en geldt voor de duur van zes maanden, zodat je partner de mogelijkheid heeft om een nieuw onderkomen te vinden.

Kind onterven; de legitieme portie

Wil je jouw kind onterven? Dan leg je dat vast in jouw testament. Je kind heeft volgens de wet dan nog steeds recht op zijn ‘legitieme portie’, ook als je je kind hebt onterfd. De legitieme portie is een bedrag dat gelijk staat aan de helft van het bedrag dat hij of zij wettelijk zou erven. Zijn er bijvoorbeeld drie erfgenamen, waarvan het kind er één zou zijn, dan heeft hij of zij recht op een derde deel van de nalatenschap. Word je onterfd, dan heb je alleen nog recht op je legitieme portie. Die is de helft hiervan en dus een zesde deel. 

De legitieme portie bestaat alleen uit geld en niet uit spullen. Je kind heeft vijf jaar om zijn legitieme portie op te eisen. Na vijf jaar vervalt het recht op zijn of haar deel van de erfenis.

Als je je partner of je kind(eren) hebt onterfd in je testament hoef je hen hiervan niet op de hoogte te brengen. Onterfde personen kunnen hier in feite pas achter komen als je overleden bent en de nalatenschap wordt afgewikkeld.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je iets niet vinden?
Neem dan contact op